RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu nhóm cá thể dưới đây là quần thể? 
      1- Những con cá rô phi trong ao. 
      2- Những cây hoa trong vườn. 
      3- Những cây cỏ ven bờ hồ. 
      4- Những cây thông nhựa trên đồi. 

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>