AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kích thước tối thiểu của quần thể sinh vật là: 

  • A. khoảng không gian nhỏ nhất mà quần thể cần có để tồn tại và phát triển
  • B. số lượng cá thể nhiều nhất mà quần thể có thể đạt được, cân bằng với sức chứa của môi trường
  • C. số lượng cá thể ít nhất phân bố trong khoảng không gian của quần thể
  • D. số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA