AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng tăng hay giảm kích thước quần thể gọi là:

  • A. Biến động kích thước  
  • B. Biến động số lượng
  • C. Biến động di truyền   
  • D. Biến động cấu trúc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>