YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các sinh vật sống trong nước ở các vùng khác nhau, loài sinh vật phân bố ở nơi nào sau đây rộng muối nhất? 

  • A. Loài sống ở biển
  • B. Loài sống ở dòng suối
  • C. Loài sống ở các cửa sông
  • D. Loài sống ở ao hồ
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  VDOC

Mã câu hỏi: 70343

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1