AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm chung của các mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã là:

  • A.  Có ít nhất 1 loài có lợi
  • B. Có ít nhất 1 loài bị hại
  • C. Có nhiều nhất 1 loài có lợi
  • D. Có nhiều nhất 1 loài bị hại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>