AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi môi trường sống không đồng nhất và thường xuyên thay đổi, loại quần thể nào sau đây có khả năng thích nghi cao nhất? 

  • A. Quần thể có kích thước lớn và sinh sản hữu tính bằng ngẫu phối 
  • B. Quần thể có kích thước lớn và sinh sản hữu tính bằng tự phối
  • C. Quần thể có kích thước nhỏ và sinh sản vô tính 
  • D. Quần thể có kích thước nhỏ và sinh sản hữu tính bằng ngẫu phối 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>