AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các ví dụ sau: 
      1. Cây tre mọc thành bụi.                        2. Đàn voi trong rừng. 
      3. Các cây thông mọc trong rừng.                 4. Các loài sâu sống trên tán lá cây. 
      Có bao nhiêu ví dụ về phân bố đồng đều của các cá thể trong quần thể? 

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA