AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Em hãy sắp xếp các nhóm sinh vật sau đây vào đúng nhóm: I- Quần thể; II- Quần xã. 
     M: Các cá thể tôm, cá sống trong hồ. 
     N: Các cá thể chó sói lửa vùng núi Langbiang. 
     O: Các con chó nuôi trong nhà. 
     P: Các cá thể voọc quần đùi trắng vùng Đông Trường Sơn. 
     Q: Cánh đồng cỏ vùng cao nguyên. 
     R: Chim nuôi trong vườn bách thú. 
      S: Các bầy thú ăn thịt trong rừng rậm Châu Phi. 

  • A. I (N, R), II (M, O, Q)
  • B. I (N, P), II (M, Q, S)
  • C. I (M, P), II (O, Q, S)
  • D. I (R, S), II (M, O, Q)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>