AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm các yếu tố nào sau đây? 

  • A. Thực vật, động vật, con người
  • B. Nhân tố vật lí và hóa học của môi trường xung quanh sinh vật
  • C. Đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng
  • D. Thế giới hữu cơ của môi trường và những mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>