AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hầu hết cây trồng nhiệt đới quang hợp tốt nhất ở nhiệt độ 20 – 30oC. Nhìn chung, khi nhiệt độ xuống dưới  
  0oC và cao hơn 40o C, cây ngừng quang hợp. Khoảng nhiệt độ từ 20 – 30oC được gọi là gì? 

  • A. Khoảng chống chịu
  • B. Giới hạn sinh thái
  • C. Khoảng thuận lợi
  • D. Giới hạn chịu 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA