YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi đánh bắt cá được càng nhiều cá con, ít cá lớn thì nên: 

  • A. Dừng ngay, nếu không sẽ cạn kiệt
  • B. Tăng cường đánh cá vì quần thể đang ổn định 
  • C. Hạn chế vì quần thể sẽ suy thoái                    
  • D. Tiếp tục vì quần thể ở trạng thái trẻ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA