AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các cá thể trong quần thể có những mối quan hệ nào sau đây?

  • A. Hỗ trợ và kí sinh
  • B. Hỗ trợ và đối kháng
  • C. Cộng sinh và kí sinh
  • D. Hỗ trợ và cạnh tranh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>