YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các cá thể trong quần thể có những mối quan hệ nào sau đây?

  • A. Hỗ trợ và kí sinh
  • B. Hỗ trợ và đối kháng
  • C. Cộng sinh và kí sinh
  • D. Hỗ trợ và cạnh tranh
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  VDOC

Mã câu hỏi: 70498

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1