YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Kích thước quần thể nào sau đây ít phụ thuộc vào sự biến động của các nhân tố sinh thái nhất?

  • A. Quần thể ít dịch bệnh
  • B. Quần thể có giới hạn sinh thái rộng
  • C. Quần thể có số lượng cá thể nhiều
  • D. Quần thể có khu phân bố hẹp
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  VDOC

Mã câu hỏi: 70364

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1