AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào không đúng với vai trò của quan hệ cạnh tranh trong quần thể? 

  • A. Đảm bảo sự phân bố các cá thể trong quần thể phù hợp với sức chứa của môi trường
  • B. Duy trì mật độ của quần thể ổn định ở mức phù hợp
  • C. Đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể
  • D. Đảm bảo sự gia tăng không ngừng số lượng cá thể của quần thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>