YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có 4 quần thể thuộc cùng một loài cỏ sống ở 4 vùng khác nhau, quần thể ở vùng phân bố nào sau đây có kích thước lớn nhất? 

  • A. Quần thể sống trong khu phân bố có diện tích 3049 m2  và có mật độ 8 cá thể/ m2
  • B. Quần thể sống trong khu phân bố có diện tích 900 m2  và có mật độ 33 cá thể/ m2 
  • C. Quần thể sống trong khu phân bố có diện tích 834 m2  và có mật độ 34 cá thể/ m2
  • D. Quần thể sống trong khu phân bố có diện tích 2149 m2  và có mật độ 11 cá thể/ m2 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  VDOC

Mã câu hỏi: 70395

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1