AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các dạng biến động sau: 
      1- Biến động số lượng không theo chu kì.                  2- Biến động số lượng theo chu kì ngày đêm. 
      3- Biến động số lượng theo chu kì                         4- Biến động số lượng theo mùa vụ 
      Biến động số lượng cá thể của quần thể gồm các dạng nào?

  • A. 2, 4
  • B. 1, 3
  • C. 2, 3
  • D. 1, 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>