YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Những nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến tỉ lệ giới tính của quần thể? 
      1- Tỉ lệ tử vong đồng đều giữa các cá thể đực và cái trong quần thể. 
      2- Trong mùa sinh sản, cá thể cái chết nhiều hơn cá thể đực. 
      3- Nhiệt độ, ánh sáng. 
      4- Chế độ dinh dưỡng. 
      5- Tập tính sinh sản của loài. 

  • A. 2, 3, 4, 5
  • B. 1, 2, 3, 4, 5
  • C. 1, 2, 3, 4
  • D. 1, 3, 4, 5
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  VDOC

Mã câu hỏi: 70436

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1