AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một quần thể với cấu trúc 3 nhóm tuổi: trước sinh sản, đang sinh sản và sau sinh sản sẽ bị diệt vong khi mất đi: 

  • A. Nhóm đang sinh sản
  • B. Nhóm trước sinh sản và nhóm đang sinh sản
  • C. Nhóm trước sinh sản
  • D. Nhóm đang sinh sản và nhóm sau sinh sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>