YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn các cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: 
     a - Quần xã; b - Quần thể; c - Các quần thể khác loài;  
     d - Các quần thể cùng loài; e - Thời gian;       f - Không gian. 
     Quần xã sinh vật là một tập hợp…(1)... , cùng sống trong một…(2)… và …(3)… nhất định. Các sinh vật trong…(4)… có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất và do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định. 

  • A. 1-b; 2-f; 3-e; 4-a
  • B. 1-d; 2-f; 3-e; 4-a
  • C. 1-c; 2-f; 3-e; 4-a
  • D. 1-c; 2-e; 3-f; 4-b
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  VDOC

Mã câu hỏi: 70372

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1