YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khó khăn cơ bản nhất của đất nước ta  sau năm 1975 là gì?

  • A. Nền kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển phiến diện
  • B. Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề.
  • C. Di sản xã hội kém như số người mù chữ và  thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao.
  • D. Bọn phản động trong nước vẫn còn hoạt động và cấu kết với nước ngoài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 62339

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON