YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong thời kì những năm 1954-1975, buộc Mĩ phải rút quân khởi miền Nam Việt Nam là

  • A. Đánh bại chiến lược “Đông Dương hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ
  • B. Đánh bại về cơ bản chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.
  • C. Đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, chiến tranh phá hoại
  • D. Đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, chiến tranh phá hoại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 62377

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON