AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thành tựu nổi bật trong quan hệ quốc tế của Việt Nam năm 1995 là

  • A. Có quan hệ thương mại với hơn 100 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới
  • B. Có quan hệ ngoại giao với hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
  • C. Các công ty của nước ngoài đầu tư trực tiếp vào Việt Nam ngày cang nhiều
  • D. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mĩ và gia nhập tổ chức ASEAN.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>