AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự khác biệt về phương hướng cách mạng ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn những năm 1959-1965 so với giai đoạn những năm 1954 – 1959 là

  • A. Đấu tranh chính trị là chủ yếu kết hợp với đấu tranh vũ trang.
  • B. Đấu tranh binh vận là chủ yếu kết hợp với đấu tranh chính trị
  • C. Đấu tranh vũ trang là chủ yếu kết hợp với đấu tranh binh vận
  • D. Đấu tranh chính trị song song với đấu tranh vũ trang kết hợp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>