YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hội nghị  Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 21(1973) đã nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam trong giai đoạn hiện tại

  • A. Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
  • B. Đấu tranh hòa bình để hoàn thành thống nhất nước nhà
  • C. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
  • D. Chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 62313

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON