YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Việc quyết định đưa đến kí kết Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương liên quan đến một trong những trận thắng nào của nhân dân ta chống thực dân Pháp

  • A. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.
  • B. Chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950.
  • C. Chiến thắng trong Đông – Xuân năm 1953-1954.
  • D. Chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 62326

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON