AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Củng cố vững chắc nhất về độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta từ năm 1945- 2000 là

  • A. Thành tựu, ưu điểm thực hiện đường lối đổi mới
  • B. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945
  • C. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi
  • D. Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thắng lợi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>