YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước Việt Nam (7- 1976) có ý nghĩa quan trọng gì?

  • A. Đưa miền Nam đi lên chủ nghĩa xã hội cùng với cả nước Việt Nam thống nhất
  • B. Là cơ sở để Việt Nam mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới.
  • C. Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.
  • D. Tạo điều kiện thống nhất các lĩnh vực kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>