YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đại hội lần VI (1986) của Đảng ta đã đề ra Ba chương trình kinh tế trong kế hoạch 5năm (1986-1990) là

  • A. Lương thực, thực phẩm,hàng tiêu dùng và hàng truyền thống.
  • B. Lương thực, thực phẩm,hàng tiêu dùng và hàng công nghiệp.
  • C. Lương thực, thực phẩm,hàng tiêu dùng và  hàng xuất khẩu.
  • D. Lương thực, thực phẩm,hàng tiêu dùng và hàng thương nghiệp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 62365

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON