YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao vào thời gian nào?

  • A. Tháng 6- 1995
  • B. Tháng 5- 1995
  • C. Tháng 8- 1995
  • D. Tháng 7-1995

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 62343

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON