YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ năm 1945- 2000 thì thắng lợi nào có ảnh hưởng nhiều nhất, mang lại kết quả lớn nhất đối với phong trào cách mạng thế giới ?

  • A. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975
  • B. Thành tựu, ưu điểm của công cuộc đổi mới (1986- 2000)
  • C. Thắng lợi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954
  • D. Thắng lợi /thành công Cách mạng tháng Tám năm 1945

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 62369

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON