YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nét nổi bật nhất của Việt Nam sau khi Hiệp định Giơnevơ  năm 1954 về Đông Dương là

  • A. Mĩ thay Pháp đưa Diệm lên nắm quyền ở Miền Nam nước ta
  • B. Đất nước bị chia cắt làm 2 miền với 2 chế độ chính trị- xã hội khác nhau.
  • C. Miền Bắc được giải phóng và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  • D. Miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 62309

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON