AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng  ta (9-1975) đã đề ra nhiệm vụ gì?

  • A. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hai miền Bắc, Nam.
  • B. Hoàn thành công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế
  • C. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
  • D. Hiệp thương chính trị  để thống nhất đất nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA