YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đến ngày 20-9-1977, nước ta trở thành thành viên thứ mấy của Liên Hiệp Quốc?

  • A. Thành viên thứ 110.
  • B. Thành viên thứ 160.
  • C. Thành viên thứ 150.
  • D. Thành viên thứ 149.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA