AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong ba chương trình kinh tế được đề ra trong  Đại hội VI (12-1986) của Đảng ta thì chương trình kinh tế nào là quang trọng nhất ?

  • A. Hàng tiêu dùng, thực phẩm
  • B. Hàng tiêu dùng, xuất khẩu
  • C.  Lương thực- thực phẩm
  • D. Hàng xuất khẩu, lương thực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>