YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Công cuộc đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam lần đầu tiên được thông qua tại:

  • A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12-1976).
  • B. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12-1986).
  • C. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1986-1991).
  • D. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (03-1982).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 62373

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON