YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 180 SGK Vật lý 12

Giải bài 7 tr 180 sách GK Lý lớp 12

Số nơtron trong hạt nhân  là bao nhiêu?

A. 13.

B. 14.

C. 27.

D. 40.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 7

Bài 7 là dạng bài tập đơn giản, tương tự như bài 6 - xác định thành phần cấu tạo hạt nhân

Từ kí hiệu hạt nhân \(\dpi{100} _{Z}^{A}\textrm{X}\), ta dễ dàng tìm đc các giá trị A,Z và N = A-Z 

Ta có (A - Z) = 27 - 13 = 14 nơtron.

⇒ Số nơtron trong hạt nhân  là 14

⇒ Đáp án B.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 180 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON