YOMEDIA

Bài tập 7 trang 180 SGK Vật lý 12

Giải bài 7 tr 180 sách GK Lý lớp 12

Số nơtron trong hạt nhân  là bao nhiêu?

A. 13.

B. 14.

C. 27.

D. 40.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Bài 7 là dạng bài tập đơn giản, tương tự như bài 6 - xác định thành phần cấu tạo hạt nhân

Từ kí hiệu hạt nhân \(\dpi{100} _{Z}^{A}\textrm{X}\), ta dễ dàng tìm đc các giá trị A,Z và N = A-Z 

Ta có (A - Z) = 27 - 13 = 14 nơtron.

⇒ Số nơtron trong hạt nhân  là 14

⇒ Đáp án B.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 180 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoa Hong

  Một khối chất phóng xạ ban đầu nguyên chất thực hiện quá trình phân rã. tại thời điểm t, tí số giữa hạt nhân con và hạt nhân mẹ là 7 và tại thời điểm    t= t+26,7 ngày, tỉ số đó là 63. chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là ?

  A.16 ngày 

  B. 8,9 ngày 

  C. 53 ngày

  D. 12 ngày 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng các hạt sau phản ứng là 0,02 u. Phản ứng hạt nhân này

  A.thu năng lượng 18,63 MeV.

  B.thu năng lượng 1,863 MeV.

  C.tỏa năng lượng 1,863 MeV.

  D.tỏa năng lượng 18,63 MeV.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Khi hạt nhân \(_7^{13}N\) phóng xạ β+ thì hạt nhân con tạo thành có số khối và điện tích lần lượt là

  A.14 và 6.

  B.13 và 8.

  C.14 và 8.

  D.13 và 6.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Dùng hạt α bắn vào hạt C đứng yên thì thu được một hạt proton và hạt N theo phản ứng ;

  •  α + 611→ 715N + 11

  Bỏ Qua động năng của các hạt sinh ra, tính động năng tối thiểu của α

  Biết :

  • mN= 15,10011u
  • mH=1,007825u
  • 1u=931,5Mev
  Theo dõi (0) 5 Trả lời

 

YOMEDIA