YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35.7 trang 106 SBT Vật lý 12

Giải bài 35.7 tr 106 sách BT Lý lớp 12

Hãy chọn phát biểu đúng.

A. Các chất đồng vị có cùng tính chất vật lí.

B. Các chất đồng vị có cùng tính chất hoá học.

C. Các chất đồng vị có cùng cả tính chất vật lí lẫn tính chất hoá học.

D. Các chất đồng vị không có cùng tính chất vật lí và tính chất hoá học.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Các chất đồng vị có cùng tính chất hoá học.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.7 trang 106 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF