YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35.5 trang 105 SBT Vật lý 12

Giải bài 35.5 tr 105 sách BT Lý lớp 12

Hãy chọn phát biểu đúng.

A. Hạt nhân \(_1^1H\)  nặng gấp đôi hạt nhân \(_1^2H\)

B. Hạt nhân \(_1^2H\) nặng gấp đôi hạt nhân \(_1^1H\)

C. Hạt nhân  \(_1^2H\) nặng gần gấp đôi hạt nhân \(_1^1H\)

D. Hạt nhân \(_1^2H\) nặng bằng hạt nhân \(_1^1H\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Hạt nhân  \(_1^2H\) nặng gần gấp đôi hạt nhân \(_1^1H\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.5 trang 105 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF