YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35.12 trang 106 SBT Vật lý 12

Giải bài 35.12 tr 106 sách BT Lý lớp 12

Cho các hạt nhân : \(_3^4He;_4^7Be;{\mkern 1mu} _8^{15}O\). Trong đó nếu thay prôtôn bằng nơtron và ngược lại thì được những hạt nhân nào ? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta được các hạt nhân : \(_1^3H;_3^7Li;{\mkern 1mu} _7^{15}N\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.12 trang 106 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF