ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 266 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 2 trang 266 SGK Vật lý 12 nâng cao

Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân chứa

    A. Cùng số proton Z, nhưng số nơtrôn N khác nhau.

    B. Cùng số nơtrôn N, nhưng số proton Z khác nhau.

    C. Cùng số nuclon A, nhưng số proton Z và số notron N khác nhau.

    D. Cùng số proton Z và số notron N. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số proton Z, nhưng số nơtrôn N khác nhau.

Chọn đáp án A.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 266 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • bach hao

  Cho hạt prôtôn có động năng KP = 1,8 MeV bắn vào hạt nhân \(_3^7 Li\) đứng yên, sinh ra hai hạt α có cùng độ lớn vận tốc và không sinh ra tia γ và nhiệt năng. Cho biết: mP = 1,0073 u; mα = 4,0015 u; mLi = 7,0144 u; 1 u = 931,5 MeV/c2 = 1,66.10-27 kg. Độ lớn vận tốc của các hạt mới sinh ra bằng bao nhiêu ?

  A.v = 2,18734615 m/s.

  B.v = 15207118,6 m/s.

  C.v = 21505282,4 m/s.

  D.v = 30414377,3 m/s.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Minh Minh

  Cho hạt prôtôn có động năng Kp = 1,46 MeV bắn vào hạt nhân Li đứng yên. Hai hạt nhân X sinh ra giống nhau và có cùng động năng. Cho mLi = 7,0142 u, m= 1,0073 u, mX = 4,0015 u. Góc tạo bởi các vectơ vận tốc của hai hạt X sau phản ứng là

  A.168o36’.

  B.48o18’.

  C.60o.

  D.70o.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  1.Dùng hạt proton có động năng Kp=5,58MeV bắn vào hạt nhân Na2311 đứng yên ta tu đươch hạt α và hạt X có động năng tương ứng là 6,6MeV ;Kx=2,64MeV .Coi rằng phản ứng không kèm theo bức xạ gama ,lấy khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của nó.Gó giữa vecto vận tố của hạt α và hạt X là bao nhiêu?

  2.Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=30\(\sqrt{2}\) (V) vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp.Biết cuộn dây thuần cảm có đọ tự cảm L thay đổi được.Khi điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ điện là 30v.Gia trị điện áp hiệu dụng cực đại 2 đầu cuộn dây là bao nhiêu?

  Help me...ok

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Cho phản ứng hạt nhân A + B\(\rightarrow\) C+ D. hạt nhân B đứng yên , động năng của các hạt nhân A,C,D lần lượt là: 4,12MeV; 2,31MeV; 2,62MeV. Tính độ biến thiên khối lượng hệ hạt:

  A. tăng 1,44.10\(^{-27}\)g

  B. giảm 2,88.10\(^{-27}\)g

  C. giảm 1,44.10\(^{-27}\)g

  D. giảm 0,72.10\(^{-27}\)g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Cho phản ứng hạt nhân sau: \(\alpha + _7^{14}N \rightarrow p + _8^{17} O\) . Hạt α chuyển động với động năng 9,7 MeV đến bắn vào hạt N đứng yên, sau phản ứng hạt p có động năng 7,0 MeV. Cho biết: mN = 14,003074 u; m= 1,007825 u; mO = 16,999133 u; mα = 4,002603 u. Xác định góc giữa các phương chuyển động của hạt α và hạt p ?

  A.25o.

  B.41o.

  C.52o.

  D.60o.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Hạt nhân \(_{84}^{210}Po\) đứng yên, phân rã α biến thành hạt nhân X: \(_{84}^{210}Po \rightarrow_Z^A X + _2^4He\)  .Biết khối lượng của các nguyên tử tương ứng là mPo = 209,982876 u, mHe= 4,002603 u, mX = 205,974468 u. Biết 1 u = 931,5 MeV/c2 = 1,66055.10-27 kg. Vận tốc của hạt α bay ra xấp xỉ bằng

  A.1,2.10m/s.

  B.12.10m/s.

  C.1,6.10m/s.

  D.16.10m/s.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Hạt prôtôn có động năng 2 MeV bắn phá vào hạt nhân \(_3^7Li\) đứng yên, sinh ra hai hạt nhân X có cùng động năng, theo phản ứng hạt nhân sau: \(_1^1p + _3^7 Li \rightarrow X+X\). Cho biết mp = 1,0073 u; mLi = 7,0144 u; m= 4,0015 u. 1 u = 931 MeV/c2. Theo phản ứng trên: để tạo thành 1,5 g chất X thì phản ứng toả ra bao nhiêu năng lượng ?

  A.17,41 MeV.

  B.19,65.1023 MeV.

  C.39,30.1023 MeV.

  D.104,8.1023 MeV.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Hạt prôtôn có động năng 5,48 MeV được bắn vào hạt nhân \(_4^9Be\) đứng yên thì thấy tạo thành một hạt nhân \(_3^6Li\) và một hạt X bay ra với động năng bằng 4 MeV theo hướng vuông góc với hướng chuyển động của hạt prôtôn tới. Tính vận tốc chuyển động của hạt nhân Li (lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u gần bằng số khối). Cho \(1u = 931,5 MeV/c^2\).

  A.10,7.106 m/s.

  B.1,07.106 m/s.

  C.8,24.106 m/s.

  D.0,824.106 m/s.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Dùng một hạt α có động năng 7,7 MeV bắn vào hạt nhân \(_7^{14}N\) đang đứng yên gây ra phản ứng \(\alpha + _7^{14}N \rightarrow _1^1p + _8^{17}O\) . Hạt prôtôn bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt α. Cho khối lượng các hạt nhân: mα = 4,0015u; mp = 1,0073 u; mN14 = 13,9992 u; mO17 = 16,9947 u. Biết 1 u = 931,5 MeV/c2. Động năng của hạt nhân \(_8^{17}O\) là

  A.2,075 MeV.

  B.2,214 MeV.

  C.6,145 MeV.

  D.1,345 MeV.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)