YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35.11 trang 106 SBT Vật lý 12

Giải bài 35.11 tr 106 sách BT Lý lớp 12

Có bao nhiêu prôtôn và nơtron trong các hạt nhân sau ?

\(_6^{10}C;_6^{11}C;{\mkern 1mu} _6^{12}C;_6^{13}C;_6^{14}C;_6^{15}C\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Số proton và notron đượcliệt kê bằng bảng sau:

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.11 trang 106 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF