YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 180 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 180 sách GK Lý lớp 12

Số nuclôn trong  là bao nhiêu?

A. 13.

B. 14.

C. 27.

D. 40.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Đây là dạng bài đơn giản nhất trong phần xác định cấu tạo hạt nhân.

Từ kí hiệu hạt nhân \(\dpi{100} _{Z}^{A}\textrm{X}\), ta dễ dàng tìm đc các giá trị A,Z và N = A-Z 

Vậy, số nuclon trong  có Z=27 là 27 nuclon.

⇒ Đáp án C

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 180 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu trang

  A. 2,984.1022               

  B. 2,984.1019    

  C. 3,35. 1023                  

  D. 1,5.1020 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thị Trang

  A. Các đồng vị phóng xạ đều không bền.

  B. Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng có số nơtrôn (nơtron) khác nhau gọi là đồng vị.

  C. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có số nơtrôn khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau.

  D. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  A. 3 nuclôn, trong đó có 1 prôtôn.           

  B. 3 ncrtrôn (nơtron) và 1 prôtôn.

  C. 3 nuclôn, trong đó có 1 nơtrôn.        

  D. 3 prôtôn và 1 ncrtrôn. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  A. năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đó nhân với tổng số nuclon trong hạt nhân.

  B. năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân đó.

  C. năng lượng tối thiểu để phá vỡ hạt nhân đó thành các nuclon riêng rẽ.

  D. năng lượng tối thiểu để phá vỡ hạt nhân đó. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  A. Lực hạt nhân là lực tương tác giữa các prôtôn với prôtôn trong hạt nhân.

  B. Lực hạt nhân là lực tương tác giữa các prôtôn với nơtrôn trong hạt nhân.

  C. Lực hạt nhân là lực tương tác giữa các nơtron với nơtrôn trong hạt nhân.

  D. Lực hạt nhân chính là lực điện, tuân theo định luật Culông. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Dung

  A.  \(_{92}^{235}U.\)                      

  B.  \(_{26}^{56}Fe.\)                      

  C.  \(_3^7Li.\)                         

  D.  \(_2^4He.\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1