YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 180 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 180 sách GK Lý lớp 12

Số nuclôn trong  là bao nhiêu?

A. 13.

B. 14.

C. 27.

D. 40.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

Đây là dạng bài đơn giản nhất trong phần xác định cấu tạo hạt nhân.

Từ kí hiệu hạt nhân \(\dpi{100} _{Z}^{A}\textrm{X}\), ta dễ dàng tìm đc các giá trị A,Z và N = A-Z 

Vậy, số nuclon trong  có Z=27 là 27 nuclon.

⇒ Đáp án C

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 180 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON