YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35.8 trang 106 SBT Vật lý 12

Giải bài 35.8 tr 106 sách BT Lý lớp 12

Hãy chọn phát biểu đúng:

Đơn vị khối lượng nguyên tử bằng

A. khối lượng của hạt nhân hiđrô \({\mkern 1mu} _1^1H\).

B. khối lượng của prôtôn.

C. khối lượng của nơtron.

D. 1/12 khối lương của hat nhân cacbon  \({\mkern 1mu} _6^{12}C\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Đơn vị khối lượng nguyên tử bằng 1/12 khối lương của hat nhân cacbon  \({\mkern 1mu} _6^{12}C\).

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.8 trang 106 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF