ADMICRO
VIDEO

Một học sinh thực hiện thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng cách khảo sát sự phụ thuộc của chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn vào chiều dài của con lắc.

Từ kết quả thí nghiệm, học sinh này vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của \({{T}^{2}}\) vào chiều dài của con lắc như hình vẽ. Học sinh này xác định được góc \(\alpha ={{76}^{0}}.\) Lấy \(\pi \approx 3,14.\) Theo kết quả thí nghiệm thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm là 

A. \(9,76m/{{s}^{2}}\)

B. \(9,83m/{{s}^{2}}\)

C. \(9,8m/{{s}^{2}}\)

D. \(9,78m/{{s}^{2}}\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Sử dụng công thức tính chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn ta có: 

  \(T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}\Rightarrow {{T}^{2}}=4{{\pi }^{2}}.\frac{l}{g}=\left( \frac{4{{\pi }^{2}}}{g} \right)l\)

  Ta có: \(\frac{4{{\pi }^{2}}}{g}=\tan \alpha \Rightarrow g=\frac{4{{\pi }^{2}}}{\tan \alpha }=\frac{4.3,{{14}^{2}}}{\tan 76}=9,83m/{{s}^{2}}\)

  Chọn B.

    bởi bala bala 17/08/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON