YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 111 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 111 sách GK Lý lớp 12

Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mắc - xoen?

A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường.

B. Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại của điện trường và từ trường.

C. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy

D. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

Thuyết điện từ  Mắc - Xoen 

  • Các phương trình Mắc - Xoen mô tả mối liên hệ của điện từ trường: (4 phương trình).

    • Điện tích – điện trường – dòng điện – từ trường

    • Sự biến thiên của từ trường theo thời gian và điện trường xoáy

    • Sự biến thiên của điện trường theo thời gian và từ trường

⇒ Đáp án A: không miêu tả nội dung của thuyết điện từ Mắc - xoen.

Xem Video giải Bài tập 6 trang 111 SGK Vật lý 12 tại:  goo.gl/H8imVM  

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 111 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON