YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 129 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 1 trang 129 SGK Vật lý 12 nâng cao

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

    A. Khi từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

    B. Điện trường xoáy là điện trường mà đường sức là những đường cong.

    C. Khi điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường.

    D. Từ trường có các đường sức từ bao quanh các đường sức của điện trường biến thiên. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Nhận xét B sai vì điện trường xóay có các đường sức là những đường cong khép kín.

Chọn đáp án B.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 129 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON