YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 21.7 trang 57 SBT Vật lý 12

Giải bài 21.7 tr 57 sách BT Lý lớp 12

Điện từ trường xuất hiện tại chỗ xảy ra tia chớp vào lúc nào ?

A. Vào đúng lúc ta nhìn thấy tia chớp.

B. Trước lúc ta nhìn thấy tia chớp một khoảng thời gian rất ngắn.

C. Sau lúc ta nhìn thấy tia chớp một khoảng thời gian rất ngắn.

D. Điện từ trường không xuất hiện tại chỗ có tia chớp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Điện từ trường xuất hiện tại chỗ xảy ra tia chớp trước lúc ta nhìn thấy tia chớp một khoảng thời gian rất ngắn.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.7 trang 57 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF