YOMEDIA
NONE

Bài tập 21.4 trang 56 SBT Vật lý 12

Giải bài 21.4 tr 56 sách BT Lý lớp 12

Khi phân tích thí nghiêm về hiện tượng cảm ứng điện từ, ta phát hiện ra

A. điện trường.        B. từ trường.

C. điện từ trường.        D. điện trường xoáy.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Khi phân tích thí nghiêm về hiện tượng cảm ứng điện từ, ta phát hiện ra điện trường xoáy.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.4 trang 56 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON