ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.1 trang 56 SBT Vật lý 12

Giải bài 21.1 tr 56 sách BT Lý lớp 12

Một dòng điện một chiều không đổi chạy trong một dây kim loại thẳng. Xung quanh dây dẫn

A. có điện trường,        C. có điện từ trường.

B. có từ trường.        D. không có trường nào cả.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án B.

Xung quanh dây dẫn có từ trường.  

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.1 trang 56 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1