ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.8 trang 57 SBT Vật lý 12

Giải bài 21.8 tr 57 sách BT Lý lớp 12

Chỉ ra phát biểu sai.

A. Điện trường gắn liền với điện tích.

B. Từ trường gắn liền với dòng điện.

C. Điện từ trường gắn liền với điện tích và dòng điện.

D. Điện từ trường xuất hiện ở chỗ có điện trường hoặc từ trường biến thiên.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án D.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.8 trang 57 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bin Nguyễn

  Tụ điện của mạch dao động có điện dung C = 1 µF, ban đầu được điện tích đến hiệu điện thế 100 V, sau đó cho mạch thực hiện dao động điện từ tắt dần. Năng lượng mất mát của mạch từ khi bắt đầu thực hiện dao động đến khi dao động điện từ tắt hẳn là bao nhiêu ?

  A.W = 10 kJ.

  B.W = 5 mJ.

  C.W = 5 kJ.

  D.W = 10 mJ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Gia Bảo

  Mạch dao động lí tưởng LC gồm tụ điện có điện dung 25 nF và cuộn dây có độ tụ cảm L. Dòng điện trong mạch biến thiên theo phương trình i = 0,02cos8000t(A). Tính năng lượng điện trường vào thời điểm \(t = \frac{\pi}{48000} s\)?

  A.\(31,25\mu J.\)

  B.\(93,75\mu J.\)

  C.\(39,5 \mu J.\)

  D.\(125 \mu J.\)

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Một mạch dao động gồm có cuộn dây L thuần cảm và tụ điện C thuần dung kháng. Khoảng thời gian hai lần liên tiếp năng lượng điện trường trong tụ bằng năng lượng từ trường trong cuộn dây là

  A.\(\frac{\pi\sqrt{LC}}{2}.\)

  B.\( \pi \sqrt{LC}.\)

  C.\(\frac{\pi\sqrt{LC}}{4}.\)

  D.\(\frac{\pi\sqrt{LC}}{3}.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  Trong mạch dao động tụ điện được cấp một năng lượng \(1 \mu J\) từ nguồn điện một chiều có suất điện động 4 V. Cứ sau những khoảng thời gian như nhau \(1\mu s\) thì năng lượng trong tụ điện và trong cuộn cảm lại bằng nhau. Xác định độ tự cảm của cuộn dây ?

  A.\(\frac{34}{\pi^2} \mu H.\)

  B.\(\frac{32}{\pi^2} \mu H.\)

  C.\(\frac{35}{\pi^2} \mu H.\)

  D.\(\frac{30}{\pi^2} \mu H.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1